Förlängt utgångsdatum på EpiPen® 300 µg adrenalin autoinjektor

Läs mer här

Logga in

Denna webbplats är för patienter som förskrivits EpiPen och kräver inloggning. Orsaken att denna del av hemsidan kräver inloggning är att EpiPen är ett receptbelagt läkemedel. Ange batchnummer som du finner på din EpiPen.

Kontakta Meda om du ej kan logga in eller saknar batchnummer. Telefon 08-630 19 00 eller info@remove-this.medasverige.se