Beställ patientmaterial

Beställ patientmaterial

På denna sida kan du som förskrivits kostnadsfritt beställa patientmaterial. Använd formuläret nedan för att göra din beställning.

EpiPen akutkort

EpiPen förvaringsväska (max 1 st per beställning)

EpiPen patientbroschyr

Kontaktuppgifter

*
*
*
*

EpiPen® och EpiPen® Jr (adrenalin) Rx. F. ATC-kod: C01CA24. Läkemedelsform: Förfylld autoinjektor innehållande en dos adrenalin. Indikation: akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion mot allergen såsom t.ex. insektsgift, födoämnen eller läkemedel. Styrka: EpiPen® 0,3 mg respektive EpiPen® Jr 0,15 mg till barn (<30kg). Förpackningar: Båda styrkor finns i 1-pack respektive 2-pack. Produktresumé senast uppdaterad 2017-05-02. För fullständig information, se:www.fass.se