Frågor och svar

 • Vad är EpiPen®?

  EpiPen® innehåller adrenalin och finns bara på recept från din doktor. EpiPen® gör det möjligt att injicera en standarddos adrenalin vid en anafylaktisk reaktion medan du väntar på att ambulansen ska komma.

 • Hur fungerar adrenalin?

  Adrenalin är den bästa första behandlingen vid anafylaxi eftersom adrenalin minskar symtomen av anafylaxi. Adrenalin ger en kärlsammandragning och höjer därmed blodtrycket mot det normala och upprätthåller cirkulationen samt minskar svullnad. Dessutom verkar adrenalin muskelavslappnande i luftrören och lungorna och lindrar på så vis andningssvårigheter.

 • Vad är skillnaden mellan EpiPen® and EpiPen® Jr?

  Båda innehåller adrenalin, men i olika mängder. Om du väger mer än 30 kg, behöver du vanligtvis EpiPen®, om du väger under 30 kg, behöver du vanligtvis EpiPen® Jr. Din läkare avgör vilken som är
  rätt för dig.

 • Jag har tappat bort min bipacksedel med information om min EpiPen®. Hur får jag en ny?

  Klicka på länken här och läs eller ladda ner en ny.

 • Hur använder jag min EpiPen?

  Ta ut din EpiPen® ur skyddsfodralet och följ instruktionen:

  1. Fatta EpiPen med den hand du normalt använder (den hand du skriver med), med tummen mot den blå säkerhetshylsan. Slut handen runt pennan och håll ett fast grepp. Den orange änden ska peka nedåt.
  2. Avlägsna den blå säkerhetshylsan med den andra handen
  3. Håll EpiPen ca 10 cm från yttersidan av låret. Den orange änden ska peka mot yttersidan av låret.
  4. Stöt pennan mot yttersidan av låret i en rät vinkel (90 grader). Lyssna efter ett klick.
  5. Håll pennan stadigt kvar på plats i 10 sekunder. Injektionen är nu klar och siktfönstret på autoinjektorn är mörkt.
  6. Ta bort EpiPen (det orange nålskyddet förlängs för att täcka över nålen) och kassera på ett säkert sätt.

  Massera injektionsstället i ca 10 sekunder. Ring 112, fråga efter en ambulans och uppge anafylaktisk chock.

 • Hur vet jag att min EpiPen® har fungerat och att jag fått i mig adrenalinet jag behöver?

  När du stöter EpiPen®/EpiPen® Jr mot låret, kommer nålen lösas ut och dosen av adrenalin att frisläppas. När EpiPen®/EpiPen® Jr tas bort, kommer den orange änden att förlängas för att täcka nålen och kontrollfönstret blir mörkt. Det kommer fortfarande att finnas lite adrenalin kvar i pennan, detta är helt normalt. Du kommer att känna när adrenalinet börjar verka. Kom ihåg, varje EpiPen®/EpiPen® Jr kan bara användas en gång.

 • Kan EpiPen® användas genom kläder?

  Ja det kan den, till och med genom jeans. Men se till att den orangefärgade änden inte träffar spännen, blixtlås, knappar eller tjocka sömmar på kläderna.

 • När jag använt min EpiPen®. Vad gör jag då?

  Se till att komma till ett sjukhus så snabbt som möjligt. Ring alltid 112 direkt efter att du tagit EpiPen®, begär ambulans och säg anafylaxi. Var noga med att att ge din använda penna till sjukvårdspersonalen. Kom ihåg att skaffa en ny EpiPen® så snart som möjligt.

 • Det finns en ”luftbubbla” i min EpiPen®, kan jag fortfarande använda den?

  Bubblan är en typ av gas som kallas kvävgas och det är helt normalt att hitta en bubbla i EpiPen®. Oroa dig inte för att använda pennan, bubblan kommer inte att störa funktionen.

 • När ska jag använda min EpiPen®?

  Din doktor eller sjuksköterska talar om för dig hur du känner igen tecken och symtom på anafylaxi. Vi har listat de allvarligaste symtomen på vår sida om anafylaxi. Om du tror att du kommit i kontakt med ditt allergen, se till att du har din EpiPen® till hands och använd den direkt. Ring alltid 112 direkt efter att du tagit EpiPen®, begär ambulans och säg anafylaxi.

 • Finns det en övningspenna som jag kan träna med?

  Ja, du kan kontakta din vårdgivare (där du fått din Epipen utskriven) och be att få en övningspenna. Öva så mycket du behöver för att vara säker på att du vet vad du ska göra i en nödsituation. Övningspennan ser ut som en EpiPen® men är märkt ”EpiPen® Övningspenna”. Den fungerar på samma sätt som en EpiPen®, men den innehåller inte adrenalin eller nål.

 • Vad säger jag till min familj, mina vänner och kollegor?

  Berätta om dina tecken och symtom, var du förvarar din EpiPen® och hur man använder den. Visa dem gärna denna hemsidan och hur man injicerar med hjälp av en övningspenna.

 • Hur kasserar jag en EpiPen®?

  Kontakta ditt apotek. De kan ge dig råd.

 • Vad kan jag göra för att komma ihåg att byta ut min EpiPen® innan den passerat sitt utgångsdatum?

  Lägg in en påminnelse om ”utgångsvarning” i din kalender/mobiltelefon så du påminns när din penna är på väg att gå ut. Du kan även registrera dig gratis på www.epipen-patient.se för att få meddelanden när din EpiPen®/EpiPen® Jr håller på att bli för gammal.

 • Vad gör jag om jag märker att min EpiPen® har passerat sitt utgångsdatum?

  Se till att du träffar din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt för att få en ny penna. Lägg in en påminnelse om ”utgångsvarning” i din kalender/mobiltelefon så du påminns när din penna är på väg att gå ut. Du kan även registrera dig gratis på www.epipen-patient.se för att få meddelanden när din EpiPen®/EpiPen® Jr håller på att bli för gammal.

 • Kan jag registrera en utgångsvarning för mer än en EpiPen® på www.epipen-patient.se?

  Ja det kan du. Har de samma utgångsdatum behöver du bara registrera en gång. Om pennorna har olika utgångsdatum behöver du registrera dem var och en för sig.

 • Hur förvarar jag min EpiPen®?

  Adrenalin är känsligt för ljus. Behåll autoinjektorn i ytterkartongen och förvara den vid högst 25° C. Du får inte kyla eller frysa din EpiPen®/EpiPen® Jr eller exponera den för extrem värme. Förvaras i
  ytterkartongen för att skydda autoinjektorn mot ljus. Om vätskan utsätts för luft eller ljus försämras adrenalinet snabbt och vätskan blir rosa eller brun. Kom ihåg att inspektera innehållet genom kontrollfönstret i EpiPen®/EpiPen® Jr. autoinjektor då och då för att försäkra dig om att vätskan fortfarande är klar och färglös. Byt autoinjektor vid utgångsdatum eller tidigare om lösningen är missfärgad eller innehåller en fällning (partiklar).

 • Vad gör jag om jag märker att min EpiPen® har passerat sitt utgångsdatum?

  Se till att du träffar din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt för att få en ny penna. Lägg in en påminnelse om ”utgångsvarning” i din kalender/mobiltelefon så du påminns när din penna är på väg att gå ut. Du kan även registrera dig gratis på www.epipen.se för att få meddelanden när din
  EpiPen®/EpiPen® Jr håller på att bli för gammal.

 • Vad bör jag tänka på när jag reser med EpiPen®?

  Var beredd på att ha tillräckligt med autoinjektorer med dig, eftersom det finns länder där det är svårt att få tag på en EpiPen®. Se till att planera detta flera veckor i förväg med din läkare. Vissa flygbolag begär ett läkarintyg från din läkare innan du får flyga med din EpiPen®. Fråga ditt flygbolag innan din resa om detta är nödvändigt. Klicka på länken här för att skriva ut ett reseintyg som din läkare fyller i och signerar. Se till att få det gjort i god tid innan din resa. Om du har matallergi ska du också diskutera ditt val av mat.

 • Jag kommer att resa till ett ställe med ett annorlunda klimat. Kommer min EpiPen® att fungera normalt?

  EpiPen® säljs över hela världen och används i klimat som är väldigt olikt vårt svenska. När du reser utomlands, ska du ta samma hänsyn till förvaringsintruktionerna som du gör hemma. Din EpiPen®  ska aldrig utsättas för direkt solljus eller väldigt varma eller kalla temperaturer i längre perioder. EpiPen® ska aldrig förvaras i kylskåp eller frysas. Den ska alltid förvaras i skyddsfodralet.


EpiPen® och EpiPen® Jr (adrenalin) Rx. F. ATC-kod: C01CA24. Läkemedelsform: Förfylld autoinjektor innehållande en dos adrenalin. Indikation: akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion mot allergen såsom t.ex. insektsgift, födoämnen eller läkemedel. Styrka: EpiPen® 0,3 mg respektive EpiPen® Jr 0,15 mg till barn (<30kg). Förpackningar: Båda styrkor finns i 1-pack respektive 2-pack. Produktresumé senast uppdaterad 2017-05-02. För fullständig information, se:www.fass.se