Om EpiPen

Om EpiPen

EpiPen® är en receptbelagd autoinjektor är avsedd för omedelbar administrering till patienter som bedömts ha ökad risk för anafylaxi.

 • EpiPen® är en receptbelagd autoinjektor med adrenalin.
 • EpiPen® är en förfylld autoinjektor för engångsbruk.
 • EpiPen® kan administreras av patienten själv eller av någon annan

EpiPen® kommer i två olika doseringar. Båda fungerar likadant och kan bara användas en gång.

EPIPEN®, FÖR BARN OCH VUXNA SOM VÄGER ÖVER 30 KG

EPIPEN® JR, FÖR BARN SOM VÄGER MELLAN 15 OCH 30 KG

Det rekommenderas att patienterna får två EpiPen® eller EpiPen® Jr förskrivna som de alltid ska bära med sig.

När ska jag ta min EpiPen®?

Om du tror att du har kommit i kontakt med ditt allergen, var säker på att du har din EpiPen® till hands och använd den omedelbart.

Din EpiPen®

Egenskaper att känna till om din EpiPen®:

 1. Ett skyddsfodral gjort för att kunna öppnas med en hand.
 2. En blå säkerhetshylsa.
 3. Oval form för grepp.
 4. Illustrerade instruktioner.
 5. Kontrollfönster, så att du kan se att lösningen är klar och färglös. Du behöver ersätta din EpiPen® så fort som möjligt om substansen blir missfärgad eller innehåller fasta partiklar.
 6. Ett inbyggt ljusorange nålskydd. Detta gör att nålen är skyddad före och efter användning.

När ska du använda EpiPen®?

Medicinen i din EpiPen®kallas för adrenalin. Adrenalinets verkan är att kontrollera dina symtom vid anafylaxi. Detta hjälper dig att hålla dig utom fara. Adrenalin verkar kärlsammandragandel så att ditt blodtryck börjar återgå till det normala. Dessutom verkar adrenalin muskelavslappnande i luftrören och lungorna och lindrar på så vis andningssvårigheter.

Känn igen symtomen

 • Andningssvårigheter/ljudlig andning
 • Svullnad av tungan
 • Svullnad/trångt i halsen
 • Svullnad av ansiktet/läppar/ögonlock
 • Svårigheter att tala och/eller hes röst
 • Pipande/väsande andning eller ihållande hosta
 • Medvetandeförlust eller kollaps
 • Blek hud och slapp muskulatur (hos yngre barn)

EpiPen® och EpiPen® Jr (adrenalin) Rx. F. ATC-kod: C01CA24. Läkemedelsform: Förfylld autoinjektor innehållande en dos adrenalin. Indikation: akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion mot allergen såsom t.ex. insektsgift, födoämnen eller läkemedel. Styrka: EpiPen® 0,3 mg respektive EpiPen® Jr 0,15 mg till barn (<30kg). Förpackningar: Båda styrkor finns i 1-pack respektive 2-pack. Produktresumé senast uppdaterad 2017-05-02. För fullständig information, se:www.fass.se