Användarguide

Användarguide till EpiPen

guide_to_EpiPen_1

1. Fatta EpiPen® i den hand du normalt skriver med, tummen skall vara närmast den blå säkerhetshylsan. Handen ska omsluta pennan. TA BORT DEN BLÅ SÄKERHETSHYLSAN.

guide_to_EpiPen_2

2. Håll EpiPen® på ett avstånd av ca 10 cm från lårets yttersida. DEN ORANGE ÄNDEN SKA PEKA MOT YTTERSIDAN AV LÅRET. *

* EpiPen kan injiceras genom kläder, undvik sömmar, spännen och fickområden.

guide_to_EpiPen_3

3. STÖT DEN ORANGE ÄNDEN i rät vinkel (90 graders vinkel) mot lårets yttersida. Lyssna efter ett klick. Håll kvar pennan stadigt i 10 sekunder.

guide_to_EpiPen_4

4. TA BORT EPIPEN Massera injektionsstället i 10 sekunder.

* Efter användning förlängs det orange nålskyddet automatiskt för att täcka övernålen.

Varje EpiPen kan bara användas en gång. Om symtomen inte har förbättrats inom 5-15 minuter kan en andra EpiPen ges.

"Du måste ringa 112, begär ambulans och uppge "anafylaxi"."

Förbli liggande eller sittande och se till att du har någon som stannar hos dig tills du har bedömts av en läkare. Medvetslösa patienter ska placeras i framstupa sidoläge.

Hur du tränar för en nödsituation

Utseendet på EpiPens övningspenna syftar till att särskilja den från den riktiga autoinjektorn. Etiketten anger tydligt att det är ett utbildningshjälpmedel och etiketten är ljusblå.

EpiPens övningspenna är:

  • Återanvändningsbar och gör att du kan öva så många gånger du vill.
  • Fungerar på samma sätt som en riktig EpiPen förutom att den inte innehåller någon nål eller medicin.

För att använda EpiPen övningspenna

1.    Ta bort den blå säkerhetshylsan.
2.    Stöt den orange spetsen i yttersidan av låret och håll den på plats i 10 sekunder för att simulera läkemedelstillförsel.
3.    Ta bort övningspennan och massera injektionsstället i 10 sekunder.För att kunna öva igen, måste övningspennan återställas.

1.

csm_training_pen_instruction_1_319c646d03

2.

csm_training_pen_instruction_2_9d674642c4

Återställ EpiPen övningspenna

1.    Återställ den blå säkerhetshylsan
2.    Placera den orange änden på en hård yta, pressa ihop sidorna av den orangea änden och tryck övningspennan nedåt

Du kan använda en EpiPen övningspenna för att demonstrera för vårdare, kollegor, vänner och familj, så att de är vet hur man administrerar en EpiPen.

Bär med dig två EpiPen vart du än går

two_EpiPen_illustration

Nationella riktlinjer – bär alltid med dig två adrenalinpennor. Människor som har fått en adrenalinpenna utskriven pga risk för anafylaxi bör alltid bära med sig två autoinjektorer vid alla tillfällen.


EpiPen® och EpiPen® Jr (adrenalin) Rx. F. ATC-kod: C01CA24. Läkemedelsform: Förfylld autoinjektor innehållande en dos adrenalin. Indikation: akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion mot allergen såsom t.ex. insektsgift, födoämnen eller läkemedel. Styrka: EpiPen® 0,3 mg respektive EpiPen® Jr 0,15 mg till barn (<30kg). Förpackningar: Båda styrkor finns i 1-pack respektive 2-pack. Produktresumé senast uppdaterad 2017-05-02. För fullständig information, se:www.fass.se