Resa med EpiPen

Vad bör jag tänka på när jag reser med EpiPen®?

Var beredd på att ha tillräckligt med autoinjektorer med dig, eftersom det finns länder där det är svårt att få tag på en EpiPen®. Se till att planera detta flera veckor i förväg med din läkare. Vissa flygbolag begär ett läkarintyg från din läkare innan du får flyga med din EpiPen®. Fråga ditt flygbolag innan din resa om detta är nödvändigt.

Här nedan kan du ladda ner ett reseintyg för att kunna ta med din EpiPen® ombord på flyget. Intyget ska din läkare fylla i och signera. Se till att få det gjort i god tid innan din resa.  Om du tror att förutsättningarna för din allergi kan förändras under resan, t ex i form av en annan matkultur eller förekomsten av insekter eller djur som inte finns i Sverige, kan det vara bra att diskutera det med din läkare.


EpiPen® och EpiPen® Jr (adrenalin) Rx. F. ATC-kod: C01CA24. Läkemedelsform: Förfylld autoinjektor innehållande en dos adrenalin. Indikation: akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion mot allergen såsom t.ex. insektsgift, födoämnen eller läkemedel. Styrka: EpiPen® 0,3 mg respektive EpiPen® Jr 0,15 mg till barn (<30kg). Förpackningar: Båda styrkor finns i 1-pack respektive 2-pack. Produktresumé senast uppdaterad 2017-05-02. För fullständig information, se:www.fass.se