Hej och välkommen till webbplatsen för EpiPen®

Välj ett av följande alternativ:

Jag är
patient

Dessa sidor är endast avsedda för patienter, föräldrar eller anhörigvårdare till någon som ordinerats EpiPen®.

Jag är varken
patient, anhörig eller hälso- och sjukvårdspersonal

Här kommer du till en webbplats som är avsedd för personer (inte patienter) som vill ha information om allergier.

Jag är verksam
inom hälso- och sjukvården i Sverige
[Länderna byter ut namnet till sitt namn]

Dessa sidor är avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal som vill ha mer information om EpiPen®.

Den aktiva substansen och bruksanvisningen är densamma för EpiPen® och EpiPen Jr®. Därför gäller informationen på denna webbplats för både EpiPen® och EpiPen Jr® om inget annat anges. På denna webbplats används namnet EpiPen®, vilket avser både EpiPen® och EpiPen Jr®.