Telefon
nycklar
kontanter
EpiPen®

Du skulle aldrig gå hemifrån utan mobilen. Tänk på din EpiPen® på samma sätt.

Enligt svenska riktlinjer rekommenderas förskrivning av 2 st EpiPen® som patienten alltid ska ha med sig.1

*Så använder du EpiPen®

Fatta tag i EpiPen® med din dominanta hand (handen du skriver med), med tummen närmast det blå locket och knytnäven runt pennan (den orange spetsen nedåt).2

Dra av det blå skyddslocket med den andra handen.2

Håll EpiPen® på cirka 10 cm avstånd från yttersidan av låret. Den orange spetsen ska peka mot yttersidan av låret.2

Stick med fast hand in EpiPen® i yttersidan av låret i 90 graders vinkel) och lyssna efter ett klick.2

Håll pennan stadigt mot låret och vänta 3 sekunder. Injektionen är nu klar och fönstret på pennan blir mörkt.2

EpiPen® ska tas bort (det orange nålskyddet skjuts automatiskt ut och täcker nålen) och kasseras på ett säkert sätt.2

Massera försiktigt injektionsområdet i 10 sekunder.2

Ring 112 och be om en ambulans även om symtomen verkar förbättras.1,2 Ange ”anafylaxi” som sökorsak för att få akut hjälp omedelbart efter att du har injicerat den första dosen.2

Obs:

 • Injicera inte i skinkan. EpiPen®-pennan är utformad så att du kan injicera genom kläderna eller direkt genom huden.2
 • Om du är anhörigvårdare ska du hålla patientens ben stilla innan du sticker EpiPen® i låret. Det minskar risken för skärsår, att nålen böjs eller andra skador.2
 • Återanvänd aldrig en förbrukad EpiPen.2
 • Medan du väntar på ambulansen ska du ligga ner med fötterna upp, såvida du inte blir andfådd av det, i så fall ska du sitta upp. Be någon vara med dig tills ambulansen kommer om du skulle börja må dåligt igen.2
 • Medvetslösa patienter ska läggas i stabilt sidoläge.2
 • Kom ihåg att informera sjukvårdspersonalen om att du har fått en intramuskulär injektion med adrenalin eller visa dem behållaren/pennan och/eller bipacksedeln.2
EpiPen®

Det är viktigt att komma ihåg att en andra anafylaktisk reaktion kan inträffa inom 4 till 12 timmar efter att den första reaktionen lagt sig (detta kallas bifasisk reaktion).1 Det kan du få även om du inte har utsatts för några fler utlösande faktorer. Därför ska du alltid ha två EpiPen® med dig.1

Kostnadsfri tjänst för larm om utgångsdatum

Illustration of mobile phone

Registrera din penna i vår tjänst för larm om utgångsdatum och få kostnadsfria påminnelser via sms eller e-post när din EpiPen® är på väg att gå ut.

REGISTRERA DIN PENNA HÄR

 • Referenser

  • SFFA Anafylaxi, Rekommendationer för omhändertagande och behandling 2015: 1-46
  • EpiPen bipacksedel på Fass.se